Planuri de învățământ Data provided by SIMUR

Anul de studii:  2 (promoția:   2019-2021)

SEMESTRUL 1
Nr. Disciplina Tip Examinare
1 Audit şi audit fiscal Obligatoriu Examen, 8 pct. credit
2 Sisteme contabile şi fiscale comparate Obligatoriu Examen, 7 pct. credit
3 Contabilitatea creativă şi abilitatea fiscală Obligatoriu Examen, 8 pct. credit
4 Audit intern şi guvernanţă corporativă Obligatoriu Examen, 7 pct. credit
5 Limba engleză pentru afaceri Facultativ Verificare, 3 pct. credit
SEMESTRUL 2
Nr. Disciplina Tip Examinare
1 Seminar ştiinţific Obligatoriu Verificare, 5 pct. credit
2 Practică de specialitate Obligatoriu Colocviu, * pct. credit
3 Doctrină şi deontologie pentru profesioniştii contabili Obligatoriu Examen, 5 pct. credit
4 Etică și integritate academică Obligatoriu Verificare, 5 pct. credit
5 Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație Special -, 0 pct. credit