Planuri de învățământ Data provided by SIMUR

Anul de studii:  1 (promoția:   2019-2021)

SEMESTRUL 1
Nr. Disciplina Tip Examinare
1 Standarde Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Omogenizarea fiscală prin IFRS Obligatoriu Examen, 6 pct. credit
2 Codul fiscal - impozite indirecte Obligatoriu Examen, 6 pct. credit
3 Metode moderne de evaluare a întreprinderii Obligatoriu Examen, 6 pct. credit
4 Drept şi drept fiscal Obligatoriu Verificare, 6 pct. credit
5 Sisteme ERP Obligatoriu Examen, 6 pct. credit
SEMESTRUL 2
Nr. Disciplina Tip Examinare
1 Strategii şi politici contabile şi fiscale Obligatoriu Examen, 6 pct. credit
2 Contabilitatea afacerilor şi gestiunea fiscală Obligatoriu Examen, 6 pct. credit
3 Contabilitatea reorganizărilor de entităţi Obligatoriu Examen, 6 pct. credit
4 Codul fiscal - impozite directe Obligatoriu Examen, 6 pct. credit
5 Expertiză contabilă. Teorie şi practici specifice Obligatoriu Examen, 6 pct. credit