Planuri de învățământ Data provided by SIMUR

Anul de studii:  2 (promoția:   2019-2021)

SEMESTRUL 1
Nr. Disciplina Tip Examinare
1 Contabilităţile anglo-saxone II Obligatoriu Examen, 8 pct. credit
2 Expertiză contabilă Obligatoriu Examen, 6 pct. credit
3 Guvernanţa întreprinderii Obligatoriu Examen, 7 pct. credit
4 Aprofundări în contabilitatea internaţională Obligatoriu Examen, 9 pct. credit
SEMESTRUL 2
Nr. Disciplina Tip Examinare
1 Doctrine și deontologie profesională Obligatoriu Examen, 5 pct. credit
2 Practică de specialitate Obligatoriu Colocviu, * pct. credit
3 Seminar ştiinţific Obligatoriu Verificare, 5 pct. credit
4 Etică și integritate academică Obligatoriu Verificare, 5 pct. credit
5 Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație Special -, 0 pct. credit