Planuri de învățământ Data provided by SIMUR

Anul de studii:  2 (promoția:   2017-2019)

SEMESTRUL 1
Nr. Disciplina Tip Examinare
1 Diagnosticul şi strategia firmei Obligatoriu Examen, 6 pct. credit
2 Contabilitate managerială avansată Obligatoriu Examen, 6 pct. credit
3 Contabilitate creativă Obligatoriu Examen, 6 pct. credit
4 Audit intern avansat Obligatoriu Verificare, 6 pct. credit
5 Auditul şi Controlul Sistemelor Informaţionale Obligatoriu Examen, 6 pct. credit
SEMESTRUL 2
Nr. Disciplina Tip Examinare
1 Metodologia cercetării în contabilitate Obligatoriu Verificare, * pct. credit
2 Practică de specialitate Obligatoriu Colocviu, * pct. credit
3 Standarde de audit şi asigurare Obligatoriu Examen, 5 pct. credit
4 Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație Special -, 0 pct. credit