Planuri de învățământ Data provided by SIMUR

Anul de studii:  2 (promoția:   2017-2019)

SEMESTRUL 1
Nr. Disciplina Tip Examinare
1 Gestiune fiscală şi socială Obligatoriu Examen, 7 pct. credit
2 Audit statutar Obligatoriu Examen, 6 pct. credit
3 Control financiar, expertiză contabilă şi consultanţă Obligatoriu Examen, 6 pct. credit
4 Doctrină şi deontologie profesională Obligatoriu Examen, 6 pct. credit
5 Contabilitate şi audit Obligatoriu Verificare, 5 pct. credit
SEMESTRUL 2
Nr. Disciplina Tip Examinare
1 Seminar ştiinţific Obligatoriu Verificare, * pct. credit
2 Practică Obligatoriu Colocviu, * pct. credit
3 Politici şi metode contabile Obligatoriu Examen, 5 pct. credit
4 Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație Special -, 0 pct. credit