Planuri de învățământ Data provided by SIMUR

Anul de studii:  2 (promoția:   2017-2019)

SEMESTRUL 1
Nr. Disciplina Tip Examinare
1 Management financiar Obligatoriu Examen, 8 pct. credit
3 Raportare organizațională strategică Obligatoriu Examen, 7 pct. credit
3 Lider organizațional strategic Obligatoriu Examen, 8 pct. credit
4 Audit extern şi intern aprofundat Obligatoriu Examen, 7 pct. credit
SEMESTRUL 2
Nr. Disciplina Tip Examinare
1 Managementul performanţei aprofundat Obligatoriu Examen, 5 pct. credit
2 Seminar ştiinţific Obligatoriu Verificare, * pct. credit
3 Practică Obligatoriu Colocviu, * pct. credit
4 Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație Special -, 0 pct. credit