Planuri de învățământ Data provided by SIMUR

Anul de studii:  2 (promoția:   2017-2019)

SEMESTRUL 1
Nr. Disciplina Tip Examinare
1 Strategii financiare de întreprindere Obligatoriu Examen, 7 pct. credit
2 Evaluarea activelor financiare Obligatoriu Examen, 8 pct. credit
3 Analiza financiară a instituţiilor de credit Obligatoriu Examen, 8 pct. credit
4 Metode şi practici de guvernanţă corporativă Obligatoriu Examen, 7 pct. credit
SEMESTRUL 2
Nr. Disciplina Tip Examinare
1.1 Simulare în domeniul analizei financiare şi evaluării Optional Verificare, 5 pct. credit
1.2 Evaluarea bunurilor mobile Optional Verificare, 5 pct. credit
2 Seminar ştiinţific Obligatoriu Verificare, * pct. credit
3 Practică de specialitate Obligatoriu Colocviu, * pct. credit
4 Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație Special -, 0 pct. credit