Profesor univ. dr. IONAŞCU Ion

ion.ionascu@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate
  • Contabilitate financiară avansată conform IFRS
  • Contabilitate financiară conform IFRS
  • Contabilitate managerială modernă
  • Curente de cercetare şi abordări epistemologice în contabilitate
  • Doctrine și deontologie profesională
  • Etică și integritate academică
  • Metodologia cercetării în contabilitate