Conferenţiar univ. dr. HRISTEA Anca Maria

anca.hristea@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Analiză economico-financiară
  • Metode moderne de evaluare a întreprinderii