Conferenţiar univ. dr. GUŞE Gina Raluca

gguse@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate
  • Contabilitate financiară
  • Contabilitate financiară aprofundată
  • Introducere în contabilitate
  • Practică de specialitate