Conferenţiar univ. dr. GUINEA Flavius Andrei

flavius.guinea@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate
  • Contabilitate consolidată
  • Contabilitate financiară conform reglementărilor europene
  • Măsurarea performanţei întreprinderilor
  • Politici şi opţiuni contabile la nivelul grupurilor de societăţi