Conferenţiar univ. dr. GUINEA Flavius Andrei

flavius.guinea@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate financiară conform reglementărilor europene