Conferenţiar univ. dr. GRIGORESCU Ştefan Iuliu

stefan.grigorescu@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Audit financiar
  • Audit intern
  • Contabilitate
  • Contabilitate financiară
  • Contabilitate managerială
  • Expertiză contabilă. Teorie şi practici specifice
  • Introducere în contabilitate