Conferenţiar univ. dr. GORGAN Cătălina

catalina.gorgan@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate consolidată
  • Contabilitatea în mediul de afaceri
  • Politici şi opţiuni contabile
  • Standarde Internaționale de Contabilitate (IAS-IFRS) (II)