Conferenţiar univ. dr. GORGAN Cătălina

catalina.gorgan@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Politici şi opţiuni contabile