Conferenţiar univ. dr. GLĂVAN Elena-Mariana

elena.glavan@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate
  • Contabilitate financiară
  • Contabilitate managerială
  • Contabilitatea afacerilor şi gestiunea fiscală
  • Introducere în contabilitate
  • Măsurarea și controlul performanței