Conferenţiar univ. dr. GLĂVAN Elena-Mariana

elena.glavan@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Măsurarea și controlul performanței