Conferenţiar univ. dr. GÎRBINĂ Maria Mădălina

madalina.girbina@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate financiară avansată conform IFRS
  • Contabilitate financiară conform reglementărilor europene
  • Contabilitatea în mediul de afaceri