Conferenţiar univ. dr. ŢARŢAVULEA Cristina-Venera

cristina.tartavulea@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Proiectarea sistemelor informatice
  • Sisteme informatice de gestiune
  • Tehnologia aplicațiilor Office
  • Tehnologii Office în marketing