Conferenţiar univ. dr. POPESCU Ana-Maria

ana.fundulea@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Analiză economico-financiară fundamentală
  • Introducere în analiză economico-financiară