Conferenţiar univ. dr. DRAGOMIR Voicu Dan

voicu.dragomir@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate financiară conform reglementărilor europene
  • Contabilitatea în mediul de afaceri
  • Etică și integritate academică
  • Metodologia cercetării în contabilitate
  • Modele şi practici de guvernanţă a întreprinderilor româneşti