Conferenţiar univ. dr. DOBROŢEANU Camelia Liliana

camelia.dobroteanu@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Audit extern şi intern
  • Audit intern
  • Audit intern avansat