Profesor univ. dr. DIMITRIU Raluca

raluca.dimitriu@drept.ase.ro

Discipline predate:

  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul european al muncii
  • Dreptul și etica afacerilor
  • Dreptul muncii
  • Dreptul privat în mediul afacerilor