Conferenţiar univ. dr. CREŢU Raluca Florentina

raluca.cretu@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Analiză economico-financiară în organizaţiile agroalimentare
  • Evaluarea proprietăţilor imobiliare