Conferenţiar univ. dr. CRECANĂ Cornel Dumitru

cornel.crecana@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Metode moderne de evaluare a întreprinderii
  • Metode şi practici de guvernanţă corporativă