Lector univ. dr. COMAN Nicoleta

nicoleta.coman@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Concepte și practici moderne de evaluare
  • Contabilitate
  • Contabilitate financiară conform reglementărilor europene
  • Politici şi opţiuni contabile