Lector univ. dr. CIORA Costin

costin.ciora@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Analiză economico - financiară avansată
  • Analiză economico-financiară
  • Analiză financiară
  • Evaluarea intreprinderii
  • Evaluarea performanței în afaceri