Lector univ. dr. CIOLPAN Daniela

ciolpan.daniela@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Audit intern
  • Contabilitate financiară
  • Contabilitate financiară conform IFRS
  • Prelucrări şi opţiuni generate de aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS-IFRS)