Profesor univ. dr. CALU Daniela-Artemisa

daniela.calu@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate
  • Contabilitate financiară
  • Contabilitate managerială
  • Introducere în contabilitate
  • Măsurarea și controlul performanței
  • Standarde Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Omogenizarea fiscală prin IFRS