Conferenţiar univ. dr. AVRAM Viorel

viorel.avram@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Audit intern
  • Contabilitate
  • Contabilitate financiară
  • Contabilitatea în mediul de afaceri
  • Introducere în contabilitate
  • Practică de specialitate
  • Raportare şi analiză financiară