Conferenţiar univ. dr. ANICA-POPA Adrian

adrian.anica@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Evaluarea afacerilor
  • Evaluarea bunurilor mobile
  • Evaluarea întreprinderii
  • Introducere în analiza economico-financiară