Conferenţiar univ. dr. ALECA Ofelia- Ema

ofelia.aleca@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Baze de date financiar contabile
  • Gestiunea bazelor de date relaționale
  • Sisteme ERP