Conferenţiar univ. dr. BÎGIOI Adrian-Doru

adrian.bigioi@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate financiară conform IFRS
  • Contabilitatea în mediul de afaceri
  • Expertiză contabilă
  • Guvernanţa întreprinderii
  • Practică de specialitate