Conferenţiar univ. dr. BÎGIOI Adrian-Doru

adrian.bigioi@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Expertiză contabilă
  • Guvernanţa întreprinderii
  • Practică de specialitate