Conferenţiar univ. dr. VULPOI Marcel

marcel.vulpoi@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate managerială
  • Introducere în contabilitate
  • Practică de specialitate