Conferenţiar univ. dr. VIDAT Ana Claudia Elena

ana.vidat@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul muncii
  • Managementul relațiilor de muncă