Lector univ. dr. DUMITRAŞCU LUMINIŢA-MIHAELA

mihaela.dumitrascu@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate
  • Contabilitate consolidată
  • Contabilitate financiară conform IFRS
  • Contabilitate financiară conform reglementărilor europene
  • Introducere în contabilitate
  • Politici şi opţiuni contabile
  • Standarde Internaţionale de Raportare Financiară I – Raportare financiară
  • Standarde internaţionale de raportare financiară II – Politici şi tratamente contabile specifice