Lector univ. dr. MOCANU Mihaela

mihaela.mocanu@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Audit financiar
  • Audit financiar avansat
  • Audit intern
  • Contabilitate de gestiune
  • Contabilitate managerială
  • Raportare şi analiză financiară
  • Standarde de audit şi asigurare