Profesor univ. dr. ŞTEFĂNESCU AURELIA

aurelia.stefanescu@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Audit intern şi guvernanţă corporativă
  • Contabilitate publică
  • Contabilitatea instituţiilor de credit
  • Introducere în contabilitate