Conferenţiar univ. dr. STANCIU Andrei

ANDREIS@CIG.ASE.RO

Discipline predate:

  • Baze de date financiar contabile
  • Dezvoltarea aplicaţiilor Web
  • Gestiunea bazelor de date relaționale