Profesor univ. dr. ŞERBAN Elena Claudia

claudia.serban@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Analiză economico - financiară avansată
  • Analiza financiară a instituţiilor de credit
  • Analiză şi comunicare financiară