Conferenţiar univ. dr. ŞENDROIU Cleopatra

cleopatra.sendroiu@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate managerială
  • Măsurarea și controlul performanței