Conferenţiar univ. dr. SĂRARU Cătălin Silviu

catalin.sararu@ase.ro

Discipline predate:

  • Drept administrativ
  • Dreptul afacerilor