Conferenţiar univ. dr. ROMAN Aureliana-Geta

aureliana.roman@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Audit şi audit fiscal
  • Contabilitate financiară
  • Introducere în contabilitate
  • Standarde de audit şi asigurare