Conferenţiar univ. dr. RADU Gabriel

gabriel.radu@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Audit financiar
  • Contabilitate fiscală avansată
  • Contabilitate şi gestiune fiscală
  • Metodologii, metode şi procedee de audit contabil şi financiar
  • Practică de specialitate