Conferenţiar univ. dr. RADU Gabriel

gabriel.radu@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate şi gestiune fiscală