Conferenţiar univ. dr. POPA Adriana Florina

adriana.popa@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate fiscală avansată
  • Introducere în contabilitate