Conferenţiar univ. dr. PITULICE Ileana Cosmina

ileana.pitulice@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate publică