Conferenţiar univ. dr. PITULICE Ileana Cosmina

ileana.pitulice@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate
  • Contabilitate publică
  • Contabilitatea instituţiilor de credit