Conferenţiar univ. dr. PĂUNESCU Mirela

mirela.paunescu@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate şi gestiune fiscală
  • Standarde de audit şi asigurare