Conferenţiar univ. dr. PĂUNESCU Mirela

mirela.paunescu@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Audit financiar
  • Contabilitate financiară
  • Contabilitate şi gestiune fiscală
  • Fiscalitate
  • Practică de specialitate