Conferenţiar univ. dr. OANCEA-NEGESCU Mihaela Diana

mihaela.oancea@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Analiză economico-financiară
  • Evaluarea intreprinderii