Conferenţiar univ. dr. STAN Mirela

mirela.oancea@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Baze de date financiar contabile
  • Tehnologia aplicațiilor Office