Profesor univ. dr. NISULESCU-ASHRAFZADE Ileana

ileana.nisulescu@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate publică
  • Contabilitatea instituţiilor de credit
  • Contabilitatea reorganizărilor de entităţi
  • Sisteme contabile şi fiscale comparate