Conferenţiar univ. dr. NICHITA Elena-Mirela

mirela.nichita@cig.ase.ro

Discipline predate:

  • Contabilitate
  • Contabilitate financiară conform IFRS
  • Contabilitatea reorganizărilor de entităţi
  • Introducere în contabilitate
  • Politici şi metode contabile
  • Raportare financiară
  • Standarde Internaţionale de Raportare Financiară I – Raportare financiară
  • Standarde internaţionale de raportare financiară II – Politici şi tratamente contabile specifice