Profesor univ. dr. MORARIU Ana

ana.morariu@gmail.com

Discipline predate:

  • Contabilitate
  • Contabilitate financiară
  • Contabilitate şi gestiune fiscală
  • Politici şi opţiuni contabile