Conferenţiar univ. dr. MINU MIHAELA

minumiha@yahoo.com

Discipline predate:

  • Aprofundări în contabilitatea internaţională
  • Contabilitate
  • Contabilitate consolidată
  • Contabilităţile anglo-saxone I